สินเชื่อบ้าน ปี64 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตระเตรียมวงเงิน 70,000 ล้านบาท

สินเชื่อบ้าน ปี64 property phuket ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้ชาวไทยมีบ้าน” เกื้อหนุนผู้มีรายได้น้อยและก็พนักงานภาครัฐ มีที่พักที่อาศัยเป็นของตัวเองง่ายดายมากยิ่งขึ้น ผ่าน 3 แผนการสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “แผนการสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ”

อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “แผนการสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี รวมทั้ง “แผนการสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ชนิด

สินเชื่อบ้าน ปี64

1.“แผนการสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ”

กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ property phuket บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น แล้วก็ลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้ยืมตามข้อตกลงแผนการผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่พักอาศัยชนิดขาดเงินฝาก

ที่หน่วยงานสังกัดเดิมได้เซ็นชื่อร่วมกับ village phuket ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-2.65% ต่อปี(ตอนนี้อัตราค่าดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 3.05% ต่อปี รวมทั้งปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% ต่อปี แล้วก็ปีที่ 6

จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท พลูวิลล่าภูเก็ต ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแต่ 3,400 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ รวมทั้งค่าลงทะเบียนสิทธิรวมทั้งนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม

ไถ่คืนจำนำที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น จ่ายหนี้เกี่ยวกับ ที่อยู่ที่อาศัย แล้วก็ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงกับที่พักที่อาศัย ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

2.“โครงงานสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง”

กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน Phuket Villas วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1-2 พอๆกับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-3.40% ต่อปี อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 2.75% ต่อปีเพียงแค่นั้น

ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% และก็ปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี รวมทั้งกรณีลูกค้าผลประโยชน์ อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแค่ 3,500 บาท ต่อเดือน

สินเชื่อบ้าน ปี64

พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประมาณราคาหลักประกัน แล้วก็ค่าลงบัญชีสิทธิแล้วก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อมบำรุง รวมทั้งไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้และก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

3.“โครงงานบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก”

กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-1.15% ต่อปี

และก็ปีที่ 4 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแต่ 3,800 บาท

ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม และก็ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือและก็เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยพร้อมทั้งการยืมตามจุดประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564

ดังนี้สินค้าสินเชื่อทั้งยัง 3 แผนการ มีส่วนช่วยเหลือการปลดปล่อยสินเชื่อกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในปี 2564 ปริมาณ 140,167 ล้านบาท จากจุดหมายสินเชื่อปลดปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท

สำหรับคนที่พึงพอใจซักถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงที่กะไว้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วทั้งประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสโมสร(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และก็ ติดตามข่าวสารถึงที่เหมาะ Application : GHB ALL และก็ www.ghbank.co.th