เก็บเงินอย่างไรให้มีบ้าน ตระเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้พร้อม ขอสินเชื่อบ้านไม่ยาก

เก็บเงินอย่างไรให้มีบ้าน ภายหลังสำรวจหาที่อยู่ที่อาศัยอยู่พักหนึ่ง ในบรรดาตัวเลือกทั้งปวงผู้บริโภคจะสามารถตกลงใจเลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองได้ในในที่สุด อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเป็น การขอสินเชื่อ

ซึ่งความรวดเร็ว รวมทั้ง การไตร่ตรองอนุมัตินั้นเริ่มตั้งแต่การยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้านที่ถูก และก็ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้น ไม่ยุ่งยากเกินความสามารถ ของผู้บริโภคบ้านมือใหม่ property phuket ได้แก่คุณ ลองมองกันว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้าน มีอะไรบ้าง

เก็บเงินอย่างไรให้มีบ้าน

5 ขั้นตอนกู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด

ขั้นตอนที่ 1 ตระเตรียมเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่พักที่อาศัย

ขั้นตอนที่ 2 ค่าตอบแทนรายเดือนเท่านี้กู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด ได้มากแค่ไหน

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางเลือกดอกสินเชื่อกู้ซื้อที่พักที่อาศัย

ขั้นตอนที่ 4 กู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด จะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง (ช่วงนี้คุณอยู่ตรงนี้)

ขั้นตอนที่ 5 กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำยังไง

เก็บเงินอย่างไร

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กรุ๊ป ดังนี้

กรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารชุดนี้ เป็นเอกสารที่จะกำหนด ตัวตนว่าคนที่กู้เป็นใครกันแน่ และก็ village phuket พักอยู่ที่แห่งไหน เอกสาร ในกรุ๊ปที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อ จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อ ยื่นประกอบกิจการพิเคราะห์ ขอสินเชื่อมีดังนี้

 1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ตระเตรียมให้พร้อมทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 2. ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งถ่ายเอกสารทุกหน้า
 3. ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือแปลงชื่อสกุล ให้จัดเตรียมใบลงบัญชีแปลงชื่อรวมทั้งสกุล อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา ใช้ทั้งผองไม่ว่าจะมีการแปลงชื่อจำนวนกี่ครั้ง
 4. กรณีแต่งงาน ตระเตรียมทะเบียนสมรส ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา
 5. กรณีหย่า ตระเตรียมทะเบียนหย่า อีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา
 6. กรณีคู่ชีวิตเสียชีวิต จัดเตรียมมรณะบัตรของสามีภรรยา ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา
 7. กรณีแยกกันอยู่กับสามีภรรยา จัดแจงใบแจ้งความแยกกันอยู่ ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา

กรุ๊ปที่ 2 เอกสารโชว์ทางด้านการเงิน

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้รวมทั้งประสิทธิภาพสำหรับในการผ่อนส่งของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำขึ้นตรงต่อหน่วยงาน ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบรับรองค่าตอบแทนรายเดือน ฉบับจริง
 2. เพย์เมนต์สลิปค่าตอบแทนรายเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนไป 3 เดือน ฉบับจริงรวมทั้งสำเนา
 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงรวมทั้งสำเนา
 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้จัดแจงแบบแสดงรายการภาษีรายได้รายปีหรือใบรับรองการหักภาษีในที่จ่าย (50 ทวิ) อีกทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนา

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) ในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียน
 2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนไป 12 เดือน อีกทั้งบัญชีส่วนตัวแล้วก็บัญชีธุรกิจ อีกทั้งฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 3. บัญชีธนาคารบัญชีเดินสะพัดที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน Phuket Villas และก็วงเงินเบิกเกินบัญชี
 4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจการค้า ได้แก่ รูปถ่ายกิจการค้า 5 ภาพ รายนามผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้รวมทั้งเงินทองอื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีดำรงชีพอิสระ

ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. บัญชีธนาคารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงรวมทั้งสำเนา
 2. เอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพ อย่างเช่น หมอ หมอฟัน เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คนเขียนแบบ ฯลฯ

กรุ๊ปที่ 3 เอกสารแสดงเนื้อหาหลักทรัพย์

สำหรับการขอสินเชื่อบ้านนั้น สถาบันการเงิน จะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ ที่กู้หนี้ยืมสินไปซื้อนั้นมา เป็นประกัน ด้วยเหตุนั้นเอกสารที่แสดงเนื้อหา หลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่กำหนดถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

 1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ เป็นที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อม สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ บ้าน phuket property ทาว์นเฮ้าส์ ตึกการขาย ฯลฯ ให้ตระเตรียมสำเนาเอกสาร สิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (นางสาว 4 จังหวัด) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (นางสาว 3 กรัม) ก๊อบปี้ทุกหน้าปริมาณ 2 ชุด
 2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นห้องเช่า ให้จัดแจงหนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อำเภอช. 2) ก๊อบปี้ทุกหน้า ปริมาณ 2 ชุด
 3. แผนที่ตั้งอย่างสังเขปของอสังหาริมทรัพย์
 4. ภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 5. สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย และก็คำสัญญาเงินมัดจำ phuket villa หรือหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์
 6. ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่มิได้ซื้อโดยตรงจากแผนการจัดแบ่ง ให้ตระเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งทะเบียนสำมะโนครัวของผู้จะขาย
 7. สำเนาหนังสือแสดงเจ้าของสิ่งก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) เอกสารสิทธิ์ก่อสร้างบ้าน ใบคำขอให้ช่วยเลขที่บ้าน ฯลฯ

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนจัดแจงเอกสาร ในกรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัว ผู้ขอสินเชื่อ แล้วก็เอกสารในกรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดง ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน ตามแนวทางการ รวมทั้ง เนื้อหาที่ให้ไว้ข้างบน

ภายหลังจากจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดทั้งปวง เป็นระเบียบแล้ว ผู้ขอสินเชื่อ ควรจะตรวจทาน เอกสารอีกรอบ เพื่อความมั่นใจ ว่าเอกสารการ ขอสินเชื่อบ้านนั้น ถูกตระเตรียมไว้อย่างแม่นยำ รวมทั้ง ครบแล้ว

ทั้งยังเอกสารที่อยากได้ต้นฉบับไปแสดงและก็เอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อลงนามการันตีสำเนาถูกทุกฉบับ

อย่างไรก็ดี หากว่าผู้ขอสินเชื่อ จะตระเตรียมเอกสารครบบริบรูณ์ ตามรายการแล้ว แต่ว่าสถาบันการเงินมีสิทธิ เรียกขอเอกสาร หรือ หลักฐานอื่นๆเพิ่มอีก ประกอบกิจการพิเคราะห์ อนุมัติสินเชื่อ ในกรณีแบบนี้ ผู้กู้ควรจะรีบดำเนินงาน นำเอกสารส่งต่อข้าราชการ สินเชื่อด้านใน 3 วัน เพื่อความเกี่ยวเนื่องของ ขั้นตอนการพิเคราะห์