บ้านอิฐโชว์แนว

บ้านอิฐโชว์แนว

บ้านอิฐโชว์แนว ผนังก่ออิฐโชว์แนว หรือเรียกกันว่าผนังอิฐเปลือยนั้น จะเป็นการก่ออิฐในลักษณะเรียงกัน โดยไม่มีการฉาบปูนทับหน้าเพื่อโชว์แนวอิฐ