บ้านชลบุรี

บ้านชลบุรี

บ้านชลบุรี จังหวัดชลบุรีเป็นอีกหนึ่งทำเลที่ดีสำหรับที่พักอาศัยในปัจจุบัน ด้วยความที่เป็นแหล่งสำคัญในด้านอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของประเทศไทย