บ้านชลบุรี

บ้านชลบุรี

บ้านชลบุรี จังหวัดชลบุรีเป็นอีกหนึ่งทำเลที่ดีสำหรับที่พักอาศัยในปัจจุบัน ด้วยความที่เป็นแหล่งสำคัญในด้านอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของประเทศไทย

บ้านอิฐโชว์แนว

บ้านอิฐโชว์แนว

บ้านอิฐโชว์แนว ผนังก่ออิฐโชว์แนว หรือเรียกกันว่าผนังอิฐเปลือยนั้น จะเป็นการก่ออิฐในลักษณะเรียงกัน โดยไม่มีการฉาบปูนทับหน้าเพื่อโชว์แนวอิฐ